สินค้า

มะม่วงอบแห้ง

เราคัดสรรมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์ุดีที่คงความสดเนื้อแน่นและสมบรูณ์นำผ่านกรรมวิธีอบแห้งเพื่อคงคณุภาพ,ความสดและ ยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงให้นานขึ้น

รายละเอียด

ทุเรียนอบแห้ง

เราคัดสรรความสดใหม่และคุณภาพของทุเรียนหมอนทอง นำมาผ่านกรรมวิธีระเหิดแห้งด้วย คงคุณภาพของทุเรียนหมอนทอง ทั้งรสชาต สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความสดใหม่ 100%

รายละเอียด

มะพร้าวอบกรอบ

เราคัดสรรมะพร้าวเกรดดีเยี่ยม นำมาผ่านกรรมวิธีอบแห้งจนมะพร้าวกรอบ หอม มีรสชาตอร่อย เหมาะสำหรับรับประทานเป็น อาหารว่างสำหรับทุกคนในครอบครัว

รายละเอียด

Welcome to
Hand Picked Dried Fruit

ที่มา

ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งตราแฮนด์พิค เราคัดสรรและผลิตจากผลไม้เกรดดี นำมาผ่านกรรมวิธีอบแห้ง เพื่อคงความสดใหม่ รสชาติ และคุณภาพที่ดีที่สุด

เกี่ยวกับ

สามารถหาซื้อได้ที่